לחץ הדם – (Blood pressure)

הכוח שמפעיל הדם על דפנות העורקים בתוכם הוא זורם. לחץ הדם מבוטא בשני ערכים (לדוגמא 120/80). הערך הגבוה יותר הוא הלחץ הסיסטולי (Systolic pressure), לחץ הדם בזמן פעולת הלב. הערך הנמוך יותר הוא הלחץ הדיאסטולי (Diastolic pressure), לחץ הדם בזמן מנוחת הלב.