אחד הדברים איתם אנו מתמודדים הוא איתור הציוד הרצוי בקופות החולים השונות, לנוחותכם, מוצגת כאן טבלת מוצרים והמקטים הרלוונטיים בקופות השונות. בהצלחה.

Opsite flexfix
10 ס״מ

מכבי: 93790

כללית: 0

לאומית: 0

מאוחדת: 0

Opsite flexfix
5 ס״מ

מכבי: 93789

כללית: 0

לאומית: 0

מאוחדת: 0

גליל דבק 3M

מכבי: 6786786

כללית: 656786

לאומית: 657657

מאוחדת: 978986

סנסור דקסקום

מכבי:

כללית:

לאומית: 52791

מאוחדת:

יודעים ברקוד של מוצר שלא מופיע ברשימה? מצאתם שגיאה? שלחו לנו ונוסיף

שליחת קובץ תמונת המוצר עד 1 מגה בפורמט תמונה סטנדרטי